вівторок, 6 квітня 2021 р.

Як правильно скласти посадові та робочі інструкції

Посадова інструкція має бути розроблена для всіх посад, передбачених штатним розписом. Обов’язок роботодавця — проінструктувати працівника і визначити робоче місце до початку роботи за укладеним трудовим договором (ст. 29 КЗпП). Зокрема, роботодавець повинен забезпечити працівника необхідними засобами, роз’яснити права і обов’язки. Наявність посадових інструкцій — обов’язкова на кожному підприємстві. Їх відсутність під час перевірки інспектор праці кваліфікуватиме як порушення законодавства про працю.

Кількість посадових інструкцій, якщо посаду обіймають кілька працівників

Якщо штатним розписом передбачено кілька штатних одиниць за посадою, то розробляють одну посадову інструкцію на посаду. Усіх працівників, що приймаєте на роботу, ознайомлюйте з однією посадовою інструкцією, але кожному працівнику надавайте копію інструкції., що і як слід робити.

 

Типова посадова інструкція

Уніфіковані форми для посадової та робочої інструкцій містить Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом Методичної комісії Держкомархіву від 20.06.2006 № 3.

 

10 правил

Правило 1 Розробляйте посадові (робочі) інструкції для усіх посад, передбачених штатним розписом. Права та обов’язки працівників мають бути регламентовані локальними нормативними актами підприємства.

Правило 2 Для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців розробляйте посадові інструкції, для інших категорій персоналу — робочі. Питання про те, до якої категорії належить та чи та професія, можна вирішити за допомогою коду за Класифікатором професій (КП). Підказкою слугуватиме перша цифра коду КП. Так, цифра «1» свідчитиме, що працівник належить до керівників (менеджерів, управителів). Якщо код КП починається з цифри «2», професію віднесено до категорії професіоналів (для яких передбачено насамперед високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, гуманітарних наук). Це, як правило, наукові співробітники, інженери, лікарі, дослідники, викладачі, вчителі, правники, перекладачі та ін.

Правило 3 Оформлюйте посадову (робочу) інструкцію за встановленою формою. Її наведено у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20 червня 2006 р. № 3 (далі — Збірник уніфікованих форм ОРД). А структуру та зміст посадових і робочих інструкцій визначено й Загальними положеннями ДКХП і ДКХПР

Правило 4 При складанні посадової (робочої) інструкції візьміть за основу кваліфікаційну характеристику відповідної професії, яка містить такі розділи:

Завдання та обов’язки;

Повинен знати;

Кваліфікаційні вимоги.

За необхідності до кваліфікаційної характеристики включають додаткові розділи: «Спеціалізація», «Приклади робіт»

Правило 5 Закріплюйте в посадових (робочих) інструкціях розподіл завдань і обов’язків між працівниками підрозділу. ДКХП визначає перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді, виходячи зі встановленого в галузях економіки поділу і кооперації праці

Правило 6 Визначте порядок візування посадових інструкцій. Його доцільно регламентувати в одному з локальних нормативних актів, наприклад, в інструкції з діловодства, інструкції з кадрового діловодства

Правило 7 Передавайте посадові (робочі) інструкції керівникам структурних підрозділів для підписання

Правило 8 Визначте посадових осіб, уповноважених затверджувати посадові (робочі) інструкції. Відповідно до вимог ДСТУ 4163–2003 гриф затвердження документа посадовою особою складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, дати затвердження

Правило 9 Реєструйте посадові інструкції. Реєстрації підлягають усі документи, що потребують обліку, виконання і подальшого використання в довідкових цілях, у т. ч. й організаційні документи, до яких належать посадові і робочі інструкції

Правило 10 Ознайомлюйте працівників із посадовими (робочими) інструкціями під особистий підпис. Копія інструкції має зберігатися на робочому місці працівника Унесення зміни та доповнень до посадової інструкції Нормативні акти не зобов’язують роботодавця переглядати посадові інструкції. Однак інструкції діють тривалий час і є інструментом організації праці. Тому доцільно періодично їх переглядати.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/53-qqq-16-m5-18-05-2016-posadova-nstruktsya-yak-rozrobiti-vvesti-v-dyu

 


Рекомендована публікація

Обережно! Скресає лід на річці!

Шановні учні та батьки! У зв'язку з потеплінням на річках нашої місцевості починає підтавати лід. Тому, якщо в морозні дні ви переходили...