вівторок, 6 квітня 2021 р.

Як правильно скласти посадові та робочі інструкції

Посадова інструкція має бути розроблена для всіх посад, передбачених штатним розписом. Обов’язок роботодавця — проінструктувати працівника і визначити робоче місце до початку роботи за укладеним трудовим договором (ст. 29 КЗпП). Зокрема, роботодавець повинен забезпечити працівника необхідними засобами, роз’яснити права і обов’язки. Наявність посадових інструкцій — обов’язкова на кожному підприємстві. Їх відсутність під час перевірки інспектор праці кваліфікуватиме як порушення законодавства про працю.

Кількість посадових інструкцій, якщо посаду обіймають кілька працівників

Якщо штатним розписом передбачено кілька штатних одиниць за посадою, то розробляють одну посадову інструкцію на посаду. Усіх працівників, що приймаєте на роботу, ознайомлюйте з однією посадовою інструкцією, але кожному працівнику надавайте копію інструкції., що і як слід робити.

 

Типова посадова інструкція

Уніфіковані форми для посадової та робочої інструкцій містить Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом Методичної комісії Держкомархіву від 20.06.2006 № 3.

 

10 правил

Правило 1 Розробляйте посадові (робочі) інструкції для усіх посад, передбачених штатним розписом. Права та обов’язки працівників мають бути регламентовані локальними нормативними актами підприємства.

Правило 2 Для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців розробляйте посадові інструкції, для інших категорій персоналу — робочі. Питання про те, до якої категорії належить та чи та професія, можна вирішити за допомогою коду за Класифікатором професій (КП). Підказкою слугуватиме перша цифра коду КП. Так, цифра «1» свідчитиме, що працівник належить до керівників (менеджерів, управителів). Якщо код КП починається з цифри «2», професію віднесено до категорії професіоналів (для яких передбачено насамперед високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, гуманітарних наук). Це, як правило, наукові співробітники, інженери, лікарі, дослідники, викладачі, вчителі, правники, перекладачі та ін.

Правило 3 Оформлюйте посадову (робочу) інструкцію за встановленою формою. Її наведено у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом Методичної комісії Державного комітету архівів України від 20 червня 2006 р. № 3 (далі — Збірник уніфікованих форм ОРД). А структуру та зміст посадових і робочих інструкцій визначено й Загальними положеннями ДКХП і ДКХПР

Правило 4 При складанні посадової (робочої) інструкції візьміть за основу кваліфікаційну характеристику відповідної професії, яка містить такі розділи:

Завдання та обов’язки;

Повинен знати;

Кваліфікаційні вимоги.

За необхідності до кваліфікаційної характеристики включають додаткові розділи: «Спеціалізація», «Приклади робіт»

Правило 5 Закріплюйте в посадових (робочих) інструкціях розподіл завдань і обов’язків між працівниками підрозділу. ДКХП визначає перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді, виходячи зі встановленого в галузях економіки поділу і кооперації праці

Правило 6 Визначте порядок візування посадових інструкцій. Його доцільно регламентувати в одному з локальних нормативних актів, наприклад, в інструкції з діловодства, інструкції з кадрового діловодства

Правило 7 Передавайте посадові (робочі) інструкції керівникам структурних підрозділів для підписання

Правило 8 Визначте посадових осіб, уповноважених затверджувати посадові (робочі) інструкції. Відповідно до вимог ДСТУ 4163–2003 гриф затвердження документа посадовою особою складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалів і прізвища особи, дати затвердження

Правило 9 Реєструйте посадові інструкції. Реєстрації підлягають усі документи, що потребують обліку, виконання і подальшого використання в довідкових цілях, у т. ч. й організаційні документи, до яких належать посадові і робочі інструкції

Правило 10 Ознайомлюйте працівників із посадовими (робочими) інструкціями під особистий підпис. Копія інструкції має зберігатися на робочому місці працівника Унесення зміни та доповнень до посадової інструкції Нормативні акти не зобов’язують роботодавця переглядати посадові інструкції. Однак інструкції діють тривалий час і є інструментом організації праці. Тому доцільно періодично їх переглядати.

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua/article/53-qqq-16-m5-18-05-2016-posadova-nstruktsya-yak-rozrobiti-vvesti-v-dyu

 


четвер, 24 грудня 2020 р.

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

З 1 січня 2021 року набуває чинності новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти (наказМіністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року №2205).  Дію ДСанПіН 5.5.2.008-01 скасовано.

Документ визначає сучасні вимоги до шкільних приміщень, меблів, навчального обладнання, їдалень, спортивних майданчиків, територій. 

Санітарний регламент встановлює гігієнічні стандарти, виконання яких дозволить створити безпечні умови для організації освітнього процесупонеділок, 6 травня 2019 р.

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

Звертаю увагу, що згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 18.04.2006 №304 (у редакції наказу МОНУ 22.11.2017 №1514): 
вступний інструктаж проводиться перед початком навчального року. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці у журналі обліку навчальних занять.
первинний інструктаж зі здобувачами освіти проводиться:
1) на початку навчального року перед початком занять у кабінеті, спортзалі вчителями;
2) перед початком канікул класоводами, класними керівниками;
3) перед початком заходів за межами закладу освіти вчителями, класними керівниками, керівниками гуртківІнструктаж проводиться з учнями та з батьками, якщо і вони беруть участь у позанавчальних заходах; запис в журналах встановленого зразка;
4)перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо (реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис теми уроку);
позаплановий інструктаж з БЖД проводиться у разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час освітнього процесу, що могло призвести чи призвело до травм, надзвичайних ситуацій тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), а також у разі нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу та за межами закладу освіти;
цільовий інструктаж з БЖД проводиться зі здобувачами освіти в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).

понеділок, 22 квітня 2019 р.

Тиждень охорони праці

       Відповідно до плану та з нагоди відзначення Всесвітнього Дня охорони праці з 15 по 19 квітня у закладах освіти Підвисоцького НВО  проведено  тиждень охорони праці. Протягом 5 днів вивчався стан охорони праці, профілактики травматизму і  професійних захворювань; дотримання вимог пожежної та електробезпеки. Перевірено ведення журналів інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, цивільного захисту і техногенної безпеки, з електробезпеки. У п'ятницю, 19 квітня, у всіх закладах відбулися тренувальні евакуації на випадок надзвичайної ситуації.
         У Тернівській ЗШ І-ІІ ступенів переоформлено куточок охорони праці, в Підвисоцькій ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка - оновлено стенд "Цивільний захист".
          В кінці тижня робочі комісії склали акти та загальний акт про результати проведення тематичного тижня, видано наказ "Про підсумки проведення тижня охорони праці".

четвер, 18 квітня 2019 р.

ПОРАДИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛІВ З ОП,БЖД


    Згідно з вимогами правил діловодства журнали повинні бути підписані так, як на печатці закладу. Писати вгорі «назву школи +Підвисоцького навчально-виховного обєднання».
Назва структурного підрозділу – кабінет, предмет або клас
Під ним:
вчитель, класовод, класний керівник : ПІБ

Прошити лише сторінки (без палітурки).
Нитки вивести на палітурку.
Етикеткою заклеїти вузлик, а кінчики нитки залишити вільними.
Пронумерувати сторінки, починаючи з 2-ї. Зверніть увагу, як надруковано журнал. Якщо Ваші записи будуть розміщені на одній сторінці, то  це сторінки, а якщо на всьому розвороті журналу - аркуші.
Відповідно до цього вказати на етикетці кількість або аркушів, або сторінок.
Печатка повинна ставитись так: ¼ на етикетці, ¾ на палітурці.
Строк зберігання журналів після закінчення не менше 5 років (у архіві школи).

вівторок, 16 квітня 2019 р.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

      Під час перебування у школі  учні не лише навчаються, але й спілкуються. Маючи вроджену потребу у самовираженні та самоствердженні, деякі діти допускають порушення загальноприйнятих правил. 
    Окремі вчинки, згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, відносяться до правопорушень щодо громадського порядку та караються в адміністативному порядку, а саме: виноситься попередження, накладається штраф, призначаюься громадські роботи, або адміністративний арешт до 15 діб. 
    Слід зауважити, що адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення адміністративного правопорушення досягли 16-річного віку. Якщо правопорушення вчинено неповнолітнім віком від 14 до 16 років, адміністративну відповідальність нестимуть батьки або особи, що їх замінюють. Які ж це вчинки?

Рекомендована публікація

Обережно! Скресає лід на річці!

Шановні учні та батьки! У зв'язку з потеплінням на річках нашої місцевості починає підтавати лід. Тому, якщо в морозні дні ви переходили...